MYUNGJIN MACHINERY IND.CO.,LTD.

본문 바로가기

팝업레이어 알림

c66106f3db2c4b86a7a674db52159704_1504230302_3493.jpg
 

c66106f3db2c4b86a7a674db52159704_1504230356_6613.jpg
 

사이트 내 전체검색

예시 ) 분진집진기, 소형집진기, 오일, 목분진, 냄새, 도장부스, CNC, 등...

고객센터

서울 · 경기 영업본부
 • 02-3402-7178
 • 02-3402-7179
(본사 / 대구)
 • 1577-5374
기타 지역 더보기
 • 인     천 : 032-429-5510
 • 김     포 : 031-982-7279
 • 광     명 : 02-899-2995
 • 과     천 : 02-899-2996
 • 성     남 : 02-899-2994
 • 안     산 : 031-508-2993
 • 용     인 : 031-338-7107
 • 수     원 : 031-259-6655
 • 평     택 : 031-656-7710
 • 의 정 부 : 031-874-7750
 • 강 원 도 : 033-732-7760
 • 아     산 : 041-543-7720
 • 천     안 : 041-558-7730
 • 청     주 : 043-223-6263
 • 대     전 : 042-254-5324
 • 전     주 : 063-288-2226
 • 광     주 : 062-384-5552
 • 광     양 : 061-795-5554
 • 진     주 : 055-744-6662
 • 김     천 : 054-744-6662
 • 창     원 : 055-262-3488
 • 울     산 : 052-298-6663
 • 김     해 : 055-332-6665
 • 양     산 : 055-383-2996
 • 부     산 : 051-514-6664
 • 포     항 : 054-272-5424
 • 경     주 : 054-745-2212
닫기 X
SMS
상담요청
이름
연락처
문의내용
   자세히보기

MYUNGJIN MACHINERY IND.CO.,LTD.

대구본사 & 공장 대구광역시 달성군 구지면 달성2차 4로 10 (내리 848-1)   TEL : 053)525-2993~4   FAX : 053)525-2995   E-mail : myungjin505@hanmail.net 서울·경기 영업본부 서울특별시 금천구 가산동 670 대륭테크노타운 17차 808호   TEL : 02) 3402-7178 / 02) 3402-7179   FAX : 02) 3402-7180  

중국지사 Fengyang Road, Fenghuangjing, Xiangcheng District Suzhou   TEL : 0512-65799015 / 65799016   FAX : 0512-65799017

사업자등록번호 : 514-81-29596   대표 : 정대근